Besiktning

Vi på Börjessons Bil kan hjälpa dig med besiktning av ditt fordon

Vi kan också hjälpa dig med åtgärdande av eventuella anmärkningar från bilbesiktningen och fixa ombesiktning.