21 maj 2024

eCall vid nedsläckning av 2G och 3G

Om du köper en ny bilmodell som godkänts för tillverkning efter den 31 mars 2018 måste det 112-baserade eCall-systemet vara installerat i fordonet. Detta gäller både fordon med högst åtta säten och lätta nyttofordon. eCall är ett system som används i fordon i hela EU och som automatiskt ringer upp larmnumret 112 om din bil råkar ut för en allvarlig olycka. eCall går också att aktivera manuellt genom att trycka på en knapp i bilen.

Mobilnäten 2G och 3G kommer successivt att stängas ner av mobiloperatörerna och 2G kommer vara helt stängt vid utgången av år 2025. Det innebär att i bilar med eCall som har 2G/3G kommer funktionen att sluta fungera. Då eCall är ett lagkrav har frågan diskuterats om de här bilarna kommer att få körförbud. eCall är också en nyinförd kontrollpunkt på besiktning sedan Maj 2023.

Mobility Sweden för en konstruktiv dialog med berörda myndigheter om problematiken och menar att några indikationer om körförbud inte finns. Nedstängningen sker på initiativ från mobiloperatörerna och bilbranschen kan inte råda över den. Branschen jobbar däremot gemensamt för att minska effekten för bilisterna. Dock finns det inte någon gemensam teknisk lösning då varje modell och fordonstillverkare har olika förutsättningar.