26 oktober 2023

Tre tips på trevliga bilutflyktsmål under Höstlovet.

Marinmuseum i Karlskrona

Man kan säga att museet grundades redan 1752 när kung Adolf Fredrik instiftade flottans modellkammare. Då handlade det främst om att samla skeppsmodeller som framställdes av varje fartyg. Museet finns på ön Stumholmen i centrala Karlskrona och byggnaden är omtalad för sin arkitektur och att den ligger utsträckt på en pir i vattnet.

Runt piren ligger flera fartyg, bland annat Sveriges sista fullriggare HMS Jarramas, minsveparen HMS Bremön, motortorpedbåten T38 och robotbåten HMS Västervik som var med under incidenten med den sovjetiska ubåten U 137.

Inne på museet finns bland annat en galjonshall med galjonsbilder från olika svenska örlogsfartyg, många utförda under 1700-talet. I en annan hall finns en ubåt som varit i drift. Det är en spännande känsla att gå runt i den och få en känsla för hur livet ombord under vatten kunde upplevas.

Öppettider v 44: Måndag–söndag: kl. 10–16. Onsdag: kl. 10–19.
Inträde: Vuxen 100 kr. Barn (0–18 år) Fri entré.
Hemsida: https://www.marinmuseum.se
Foto: Marinmuseum/SMTM.

Jättegrytorna i Alingsås

I Brobacka, en knapp mil väster om Alingsås, finns ett naturreservat med jättegrytor från inlandsisen - ett av landets mäktigaste jättegrytsfält helt gjorda av naturen. Upptäck de

40-talet ursvarvningar som skapats under inlandsisen, där storgrytan med sina 18 meter i diameter dominerar. 

Utöver jättegrytor går det en välskyltad vandringsled på ungefär 1,5 km genom hela reservatet. Terrängen är kuperad och det finns en del rötter och stenar på stigarna med bitvis stora nivåskillnader och trappor i området. Leden går genom jättegrytsfältet till en vacker utsiktsplattform och upp till utsiktsplatsen på bergstoppen. 

I naturreservatet finns även vandringsleder samt ett litet soldattorp med utställning. Mittemot jättegrytsfältet tvärs över sjön ligger Brudsängen, en mytomspunnen klipphylla. Det sägs att det bara går att nå Brudsängen genom att gå igenom det så kallade "Nålsögat". Enligt sägnen ska ett älskande par en gång i tiden kastat sig ut för stupet när de inte fick tillåtelse att gifta sig med varandra. 

Öppettider v 44: Öppet dygnet runt.
Inträde: Fri entré.
Hemsida: https://www.vastsverige.com/al...

Järnvägens Museum i Ängelholm

Järnvägens Museum i Ängelholm är ett nationellt museum som visar järnvägens historia – hur Sveriges järnvägar byggdes, vilka människor som låg bakom och hur bantekniken har utvecklats fram till idag.

Museet grundades 1998 och finns strax söder om Ängelholms järnvägsstation och Trafikverksskolan, i direkt anslutning till Kronoskogen, Ängelholm. Lokalerna ligger i ett om- och tillbyggt lokstall från 1898 med en utställningsyta på cirka 2 000 kvadratmeter.

Här finns rallare, järnvägssignaler, dressiner, ställverk, banvakter, ånglok, en stor modelljärnväg, loksimulatorn LOCOMOTION och mycket annat.

Öppettider v 44: Tisdag–söndag: kl. 11–17.
Inträde: Vuxen 80 kr. Pensionär och studenter: 60 kr. Barn (0–16 år) Fri entré.
Hemsida: https://jarnvagsmuseum.engelholm.se