25 november 2023

Vinterhjulsguiden – för säkrare vinterkörning

Lagkrav:

1. Obligatoriskt vid vissa temperaturer:

Enligt lag krävs vinterdäck under vissa temperaturförhållanden. I Sverige måste du ha vinterdäck om det är is, snö, snömodd eller frost på vägen. Detta lagkrav syftar inte bara till att skydda dig utan också andra trafikanter.

2. Mönsterdjupskrav:

Lagar fastställer också ett minimimönsterdjup för vinterdäck. I Sverige är det 3 millimeter. Att ha tillräckligt djupa mönster är avgörande för att förbättra greppet och minska risken för halka.

Underhåll:

1. Förvaring

Att förvara vinterdäck på rätt sätt under sommaren är lika viktigt som att använda dem på vintern. Håll dem på en sval och mörk plats för att undvika överdriven värme och UV-exponering, vilket kan påverka gummit negativt.

2. Kontrollera lufttrycket:

Lufttrycket i dina däck spelar en nyckelroll för deras prestanda. Se till att kontrollera och justera lufttrycket regelbundet, eftersom det påverkar både säkerheten och bränsleeffektiviteten.

Förvaring och Montering:

1. Däckhotell:

För de som saknar utrymme, tid och ork att förvara samt byta sina vinterdäck på egen hand erbjuder vi däckhotell på samtliga våra orter. Däckcentrum tar hand om förvaringen och ser till att dina däck förvaras under optimala förhållanden, vilket förlänger deras livslängd.

2. Utbildade Däcktekniker:

Att ha utbildade däcktekniker som monterar dina däck är avgörande för säkerheten. En korrekt montering garanterar inte bara optimalt grepp och prestanda, utan minimerar också risken för olyckor orsakade av felaktigt monterade däck.