08 mars 2023

Ytterligare 2.765 träd till Vi-skogen under 2022

Förutom trädplantering så har man lärt ut kunskap om självhushåll och ekosystemet till människorna i de småskaliga jordbruken runt Victoriasjön. Detta har gett tydliga positiva effekter både för böndernas försörjning och klimatet.

Engagemanget i Vi-skogen är något som vi på Börjessons ser som ett av många effektiva sätt att bidra till ett bättre klimat på vår jord – på kort och lång sikt. Vi köper ett träd för varje nybilsleverans som sker på någon av Börjessons alla sju bilanläggningar!

Ett stort tack till er som köpt ny bil hos oss och på så sätt deltagit i arbetet mot en bättre och mer hållbar värld – för människor, djur och natur.

Kombinationen trädplantering och utbildning skapar många vinnare!

När det gäller fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg.

Hur då, undrar du?

Jo, träden bidrar till ökade skördar – direkt och indirekt. Träden ger frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial.

Dessutom bidrar träden till att grödorna växer bättre genom att de hindrar bördig jord att spolas bort vid kraftiga skyfall, skapar skugga mot solen och binder näringsrikt kväve i marken.

Vi-skogen kallar agroforestry för biståndets super- hjälte eftersom den bekämpar både fattigdom och klimatförändringar.

Om Vi-skogen

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogning och klimatförändringar, och som under många år drabbats av förödande konsekvenser för både människor, djur och natur.

Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att plantera över 149 miljoner träd och samtidigt hjälpt mer än 2,4 miljoner människor ur fattigdom.

Under åren har arbetet utvecklats och från att bara ha delat ut plantor till bönder började även råd delas ut. Konceptet agroforestry introducerades, där man låter träd samverka med grödor och boskapsskötsel på gårdarna. Och tillsammans med bönder och deras organisationer så sprids kunskaperna nu vidare.

I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, kommunikation och påverkan.

Vill du också skänka en gåva hittar du information här.

Läs mer om Vi-skogen

Foto: Edward Echwalu (trädet) och Elin Larsson (Jeniffer Kateeba)