Service & Verkstad

Boka service

En riktig service- & reparationsverkstad

En verkstad som är auktoriserad måste uppfylla de krav som tillverkaren ställer på en verkstad. Detta innebär att verkstaden skall se ut på ett visst sätt, vara utrustad med av tillverkaren godkänd verkstadsutrustning, ha alla de verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer på bilen. Vidare skall dessa verktyg uppfylla tillverkarens kvalitetskrav.

Verkstaden skall följa tillverkarens krav på personalbemanning så att kunden kan servas enligt tillverkarens önskemål.